Nederlands
Antwoord op: TCG kaarten:
Wanneer je op het profiel van een gebruiker komt, toont het getal dat achter ´TCG Kaarten´ staat, het aantal TCG kaarten aan dat de gebruiker in zijn album zitten heeft.

Terug